Annaga

Faallo.com is an independent news portal reporting from the Somali National Regional State (Ogaden, -aka Soomaali Galbeed or Kilil5).
Faallo.com waa wargays madaxbannaan oo kasoo warrama Deegaanka Soomaalida (Ogaden, -aka Soomaali Galbeed or Kilil5).